ตู้แช่เย็น

ตู้แช่เย็นระบบชิลล์ ทำความเย็นได้ที่ 2-7 องศา เหมาะกับแช่ผลิตภัณฑ์เช่น น้ำ นม ผัก ผลไม้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง