ตู้แช่แข็ง

ตู้แช่เย็นระบบแช่แข็ง สามารถทำความเย็นได้ที่ 2 ถึง -10องศา เหมาะสำหรับแช่อาหาร
แช่แข็งและน้ำแข็ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง